“Κανένα κομμάτι γης ακαλλιέργητο”
Οκτ21

“Κανένα κομμάτι γης ακαλλιέργητο”

Γράφει ο Σαράντης Ι. Καργάκος H Ἐλλάς εἶναι μιά χὼρα μέ ἀπεριὸριστες καὶ ἀπὸ παλιὰ προσδιορισμὲνες πηγὲς πλούτου. Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο ποὺ κὰποιοι –τώρα τὸ θυμὴθηκαν– προβάλλουν σάν πανὰκεια τῆς οἰκονομικῆς μας καχεξίας. Θὰ ξεκινήσω ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξεκινᾶ ἡ πρὼτη οἰκονομικὴ συγγραφὴ τῆς ἱστορίας κι ἐννοῶ τὸν περὶφημο «Οἰκονομικὸ» τοῦ Ξενοφῶντος, χωρὶς βὲβαια νὰ παραβλέπω ὅτι τὰ «Ἔργα καὶ ἡμέραι» τοῦ Ἡσιόδου εἶναι μία πραγματικὴ ἀγροτικὴ «ἐγκυκλοπαιδεὶα». Κατὰ τὸν Ξενοφῶντα πρὼτη πηγὴ πλούτου μιᾶς χώρας εἶναι ἡ γεωργία. «Γῆ Θεὸς», ἔγραψε. Κατὰ πόσο ἀφιερωθήκαμε στὴ λατρεία αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ; Κατὰ πόσο ἐπιστημονικοποήσαμε τὴ γεωργία μας στὴν πράξη καὶ ὄχι στὴ θεωρία; Εἰσάγουμε ἀγροτικὰ προϊόντα (π.χ. σκόρδα) ἀπὸ τὴν Κίνα. Οἱ γάμοι, τὰ βαφτίσια μας, οἱ κηδεῖες μας γίνονται κατὰ μεγάλο ποσοστὸ μὲ ὁλλανδικὰ ἄνθη. Ἔχει καλύτερες ἐδαφολογικὲς καὶ κλιματολογικές συνθῆκες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ Ὁλλανδία; Ὄχι. Ἔχει ἁπλῶς ἐπιστημονικὴ ἀνθοκομία καὶ κάθε χρόνο προσφέρει καινούργια ποικιλία ἀνθέων. Τοῦτο ὀφείλουμε νὰ πράξουμε κι ἐμεῖς. Πρέπει νὰ ἀναβαθμιστεῖ τὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας καὶ νὰ κὰνουμε ἀρχὴ τῆς ἀγροτικῆς μας πολιτικῆς αὐτὸ ποὺ γρὰφει στὸ Ε’ κεφάλαιο τοῦ «Οἰκονομικοῦ» ὁ Ξενοφῶν: «Τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι» (Ε, 17). Καὶ συμπληρώνει: Διότι, ἄν ἡ γεωργία πηγαίνει καλὰ, τὸτε πηγαὶνουν καλὰ καὶ οἱ ἄλλες τὲχνες. Ἀντίθετα, ὅπου ἡ γῆ κατ’ ἀνάγκην μένει χὲρσα, ἐκεῖ σχεδὸν σβήνουν καἰ οἱ ἄλλες τὲχνες, στεργιανὲς και θαλἀσσιες. Σήμερα, δυστυχῶς, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς γῆς μὲνει χὲρσο, εἴτε λὸγω ἀστυφιλίας, εἴτε λὸγω φυγῆς τῶν ἀγροτῶν στὸ ἐξωτερικὸ, εἴτε λὸγω τῆς ἐγκαταλεὶψεως (μᾶλλον ἀπαγορεύσεως) παραδοσιακῶν καλλιεργειῶν (π.χ. καπνὸς), εἴτε λόγω τῆς ὑπαλληλομανίας καὶ καρεκλομανίας. Ὡστόσο, λόγω τῆς ραγδαίας αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, μελλοντικὰ τὰ πιὸ πολύτιμα ἀγαθὰ θὰ εἶναι τὰ βασικὰ εἴδη διατροφῆς. Ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἐτῶν θὰ ξεσπάσει τὸ τσουνάμι τῆς παγκόσμιας πείνας, ποὺ θὰ σαρώσει τὸν πλανήτη ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρου. Ἄς εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦμε οἰκονομικὰ καὶ γιὰ νὰ συμπεριφερθοῦμε ἀνθρωπιστικὰ. Δὲν ἔχω καμμιὰ ἐμπιστοσύνη στοὺς οἰκονομικοὺς φωστῆρες ποὺ ταλὰνισαν καὶ ταλανίζουν τὴ χὼρα μας. Σ’ αὐτοὺς, ἄν τοὺς ἐκχωρηθεῖ πρὸς ἀξιοποίηση ἡ Σαχάρα, εἶμαι σίγουρος ὅτι σὲ διάστημα 6 μηνῶν θὰ ἔχει ἔλλειψη ἀπό… ἄμμο! Γι’ αὐτὸ θὰ καταφύγω στὴν πρόταση ποὺ διατύπωσε ὁ Γεὼργιος Γεμιστὸς ἤ Πλήθων: κανένα κομμάτι γῆς ἀκαλλιὲργητο. Ἐκτάσεις γῆς ποὺ μὲνουν ἀκαλλιὲργητες ἐπὶ μὶα 5ετία νὰ δίνονται πρὸς καλλιέργεια σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν καλλιεργητὲς, χωρὶς ὅμως νὰ τοὺς δίνονται καὶ τίτλοι ἰδιοκτησίας. Βέβαια ἡ παραχώρηση πρέπει νὰ γίνεται γιὰ ἔνα εὔλογο πρὸς κερδοφορία χρονικὸ διὰστημα. Ἔτσι ἡ ἑλληνικὴ γῆ θὰ ξανακαρπὶσει τὸ ἀγροτικὸ νοικοκυριὸ θὰ ξαναζὴσει καὶ ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνει αὐτὰρκης στὸν πιὸ εὐαίσθητο τομὲα τῆς ζωῆς: τὰ τρὸφιμα. Εἶναι ντροπὴ μὲ τὲτοια γῆ, ποὺ μᾶς δὶνει τὰ πὰντα,...

Περισσότερα
Αποτελέσματα για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους απόρους
Οκτ21

Αποτελέσματα για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους απόρους

    Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σήμερα 20 Οκτωβρίου 2015, αναρτά στην Κεντρική Υπηρεσία (Διοικητήριο στο Μεσολόγγι-πίνακας ανακοινώσεων-ισόγειο) και στο Αγρίνιο στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Τσιτσιμελή, στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου (2ος όροφος), τον πίνακα που προέκυψε μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων  αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Ο πίνακας κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /ΕΙΕΑΔ και περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη ή απορριφθείσα». Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα ένστασης. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από αύριο Τετάρτη 21/10/2015  και για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, έως και την Τρίτη 27-10-2015, θα παραλαμβάνουν ενστάσεις (ειδικό έντυπο ένστασης) και δικαιολογητικά. Οι ενστάσεις θα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων της ένστασης.   Σημεία εξυπηρέτησης απορριφθέντων (για υποβολή ένστασης): 1) ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: Δ/νση : Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό Αρμόδιος : Κοντομίχαλου Ειρήνη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος: Κοντομίχαλου Ειρήνη Τηλέφωνο : 2632360205, 2632360218 Δ/νση: Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό e-mail : agganastasatou@yahoo.gr Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr   -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ: Δ/νση : Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου Αρμόδιος : Φραγκαναστάση Παρασκευή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος: Φραγκαναστάση Παρασκευή Τηλέφωνο : 2632360013 Δ/νση: Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου, 30001 Νεοχώρι e-mail : frbikh@yahoo.gr Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr   -ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος: Ζαΐμη Ευστρατία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος: Ζαΐμη Ευστρατία Τηλέφωνο : 2631363432 Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι e-mail : efidalla@yahoo.gr Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Σταθάτος Ασημάκης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος : Σταθάτος Ασημάκης Τηλέφωνο : 2631363400 Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, e-mail : makisstath@gmail.com Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος : Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα Τηλέφωνο : 2631363437 Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, e-mail : kxan20@yahoo.gr Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Δημητρίου Ευαγγελία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος : Δημητρίου Ευαγγελία Τηλέφωνο : 2631363437 Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, e-mail : vageliomes@gmail.com Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr Δ/νση : Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος: Δούρος Νεκτάριος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος : Δούρος Νεκτάριος Τηλέφωνο : 2631362307 Δ/νση: Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι, e-mail : dourosnektarios@yahoo.com Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr   2) ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/νση : Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000 Αρμόδιος υπάλληλος: Χασκή Μαρία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος υπάλληλος : Χασκή Μαρία, Τηλέφωνο: 2643360113-60121 Δ/νση: Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000 e-mail: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr , mariach11@hotmail.gr Δικτυακός τόπος:   www.aktio-vonitsa.gov.gr Δ/νση : Κατούνα Αιτωλ/νίας 3004, Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδωρέλος...

Περισσότερα