Παραδίδεται σύντομα η οδική αρτηρία κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά
Οκτ22

Παραδίδεται σύντομα η οδική αρτηρία κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά

Παραδίδεται σύντομα το έργο «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργατικές Κατοικίες Διώρυγα Δοκιμίου & συναρμογών με κάθετους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ ΦΑΣΗ)» αφού έχει περατωθεί σε ποσοστό 100%. Μετά την τοποθέτηση των κάθετων πινακίδων σήμανσης, η οδός θα δοθεί προς χρήση και κυκλοφορία.   Με το ανωτέρω έργο , το οποίο ξεκίνησε 04-09-2013, κατασκευάστηκε η οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας (κατά μήκος του ρέματος Ρεμπελιά) από το τέλος της Β’ Φάσης του αντίστοιχου έργου έως τις Εργατικές Κατοικίες (Διώρυγα Δοκιμίου) , Δ. Αγρινίου. Έγινε επίσης, η διάνοιξη και κατασκευή της οδού  Εθν. Ανεξαρτησίας .   Το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία εξέλιξης του και σε δήλωση, ανέφερε: «Η κατασκευή του έργου, το οποίο σε λίγες ημέρες θα παραδοθεί, συμβάλει στην ευρύτερη ανάπλαση και  ανάπτυξη της περιοχής».   Σύμφωνα με τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:   Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και φρεάτια επίσκεψης του υπόγειου σωληνωτού δικτύου. Σύνδεση νέων παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων με την χρήση φρεατίων ελέγχου επί των πεζοδρομίων. Σύνδεση νέων ή αντικατάσταση παλαιών παροχών ύδρευσης, καθώς και αντικατάσταση – κατασκευή νέου δικτύου. Εκσκαφή μέσου βάθους 1,00μ ,καθαίρεση ασφάλτου , σκυροδέματος , καθαιρέσεις περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων και εξυγίανση του εδάφους. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και κατασκευή πεζοδρομίων τα οποία θα επιστρωθούν με πλάκες πεζοδρομίου Οδοστρωσία και δύο στρώσεις βάσης με θραυστό αμμοχάλικο ή υλικό λατομείου Ασφαλτόστρωση των οδών με ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση και κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης . Επανακατασκευή των περιφράξεων στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής. Κατασκευή ραμπών για πρόσβαση ΑμΕΑ Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης όπου κρίνεται απαραίτητο. Σήμανση – ασφάλιση της οδού με τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης. Κατασκευή πλήρους δικτύου Ηλεκτροφωτισμού με τοποθέτηση ιστών...

Περισσότερα
Εντός Νοεμβρίου το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την έλευση του Φυσικού Αερίου
Οκτ22

Εντός Νοεμβρίου το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την έλευση του Φυσικού Αερίου

    Η πρώτη φάση της προμελέτης (καταγραφή πραγματικού δείγματος ενεργειακών καταναλώσεων) για την έλευση του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζήτημα πρώτης αναπτυξιακής προτεραιότητας, για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε η προμελέτη στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία καθορίζει τη στρατηγική για την Περιφέρεια στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας Θανάση Γιανναδάκη, καθώς και τον καθηγητή Διονύση Μάργαρη για την προετοιμασία που έχει γίνει μέχρι και σήμερα, ενώ υπερτόνισε τη σημασία που έχει η Εκτελεστική Επιτροπή να συνεργάζεται με φορείς της Περιφέρειας για να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι «το φυσικό αέριο πρέπει να έρθει στην περιοχή μας. Εμείς πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια και αποτελεί πεποίθησή μας ότι με έναν τεκμηριωμένο και καλά προετοιμασμένο φάκελο μπορούμε να πετύχουμε». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Δυτικής Ελλάδας καθώς και ο καθηγητής παρουσίασαν στα μέλη της Επιτροπής τα στοιχεία της προμελέτης, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει η αναγκαιότητα έλευσης του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, αρχικά για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ειδικότερα στην σημερινή οικονομική συγκυρία. Συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές στενότερη συνεργασία, ολοκλήρωση της προετοιμασίας του φακέλου και άμεση επικοινωνία με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), προκειμένου να κατατεθεί η ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντός 15 ημερών. Ο Απ. Κατσιφάρας σημείωσε πως «πρόκειται για μία μεγάλη προσπάθεια την οποία πιστεύουμε και θα καταβληθεί κάθε δυνατή κίνηση προκειμένου το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί». Στην ίδια κατεύθυνση και ο Θ. Γιανναδάκης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά τη μεγάλη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προμελέτης αλλά και την προοπτική που μπορεί να δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα της Δυτικής Ελλάδας δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα παραγόμενα προϊόντα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκτός από τον Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/Δυτ. Ελλάδας Θ. Γιανναδάκη και τον καθηγητή Δ. Μάργαρη και το Γενικό Γραμματέα του ΤΕΕ/Δυτ. Ελλάδας Β. Αϊβαλή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Μπράμος, Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Υφαντής, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, η Εκτελεστική Γραμματέας Διονυσία Μαράτου, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Τρύφων Φωτόπουλος και ο επιστημονικός συνεργάτης της Π.Δ.Ε. Βαγγέλης...

Περισσότερα