Προαστιακός στην Αιτωλοακαρνανία;
Νοέ14

Προαστιακός στην Αιτωλοακαρνανία;

  Το ζήτημα της λειτουργίας γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στο τμήμα Μεσολόγγι – Αγρίνιο, τέθηκε σήμερα στη συνάντηση από τον Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα. Πρόκειται για μία πρόταση στην οποία υπήρξε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ και συμφωνήθηκε να υποβληθεί αίτημα από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσα στις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, θα ξεκινήσει άμεσα από τις Υπηρεσίες η εκτίμηση για την κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου, θα υλοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να ενταχθεί προς χρηματοδότηση το έργο και να ξεκινήσουν οι εργασίες.   Ποιοι συμμετείχαν Στη σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Αθανάσιος Βούρδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασία Τογιοπούλου, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου, η Διευθύντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Καραβίδας, καθώς και στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης...

Περισσότερα
Καταφυγὴ καὶ δύναμη
Νοέ14

Καταφυγὴ καὶ δύναμη

Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ὁ μικρὸς καὶ ἀδύναμος ἄνθρωπος τί εἶναι μέσα στὸν ἀπέραντο κόσμο ποὺ τὸν περιβάλλει; «Κάλαμος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος. Κάλαμος, ὁ ἀσθενέστερος τῶν καλάμων», εἶπε κάποιος σοφός. Ἕνα μικρόβιο εἶναι ἱκανὸ νὰ τὸν καθηλώσει στὸ κρεβάτι. Μιὰ ἀσθένεια μπορεῖ νὰ τὸν ἀχρηστεύσει· μιὰ ἀποτυχία νὰ καταβάλει τὴν ψυχή του, νὰ τὸν ἀπογοητεύσει· μιὰ ἀδικία νὰ τὸν ἐξουθενώσει πλήρως. Καὶ ὅταν ἔλθουν τὰ χειρότερα, ὅταν ἔλθει ὁ θάνατος, ὅταν οἰκογενειακὲς περιπέτειες φυγαδεύσουν ἀπὸ τὸ σπίτι του τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐτυχία, ὅταν ἐθνικὲς συμφορὲς ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴ ζωή του καὶ προμηνύουν κινδύνους μεγάλους, ὅταν παγκόσμιες ἀναστατώσεις ταράζουν ὅλο τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, πῶς θὰ σταθεῖ ὄρθιος, πῶς δὲν θὰ λυγίσει ὁ κάλαμος, πῶς θ’ ἀντέξει ὁ μικρὸς ἄνθρωπος, ποῦ θὰ στηρίξει τὶς ἐλπίδες του; Πῶς δὲν θὰ ἀπογοητευθεῖ καὶ δὲν θὰ καταβάλει τὴν ψυχή του ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος μπροστὰ στὰ ἐπαπειλούμενα δεινά; Καὶ ὅμως ὑπάρχει στήριγμα, ὑπάρχει τρόπος νὰ λυτρωθοῦμε ἀπ’ ὅλους τοὺς κινδύνους, νὰ νικήσουμε ὅλους τοὺς φόβους, νὰ μὴν καταβληθοῦμε ἀπὸ κανέναν ἐχθρό. Ὑπάρχει καταφύγιο, ὑπάρχει δύναμη καὶ σωτηρία. Δὲν εἶναι ἄνθρωπος, δὲν εἶναι ὁ μαμωνᾶς, ὁ ψεύτικος θεὸς τοῦ χρήματος, δὲν εἶναι κάποιος ὀργανισμός, κάποιος διεθνὴς συνασπισμός, τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, ποὺ διαλύον­ται σὰν εὔθραυστα καὶ μεταβαλλόμενα σχήματα τοῦ παρερχόμενου κόσμου καὶ διαψεύδουν τὶς ἐλπίδες μας καὶ ἀπογοητεύουν. «Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύνα­μις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς ­εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα». Στὶς θλίψεις ποὺ μᾶς βρῆκαν καὶ ἔντονα μᾶς ­ταλαιπωροῦν, καταφυγή μας, δύναμή μας, πανίσχυ­ρος βοηθός μας ὁ παντοδύναμος Θε­ός, διακηρύσσει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα καὶ ἀκράδαντη πίστη ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. «Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν». Γι’ αὐτὸ καὶ ἂν ἀκόμη ἔλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ συμβοῦν ἀναστατώσεις καὶ κοσμογονικὲς ἀνατροπές, δὲν θὰ φοβηθοῦμε! Δὲν θὰ φοβηθοῦμε, ὅ­­­ταν θὰ σείεται ἐκ θεμελίων ἡ γῆ, καὶ τὰ βουνὰ θὰ ξεκολλοῦν ἀπὸ τὴ θέση τους καὶ θὰ μετακινοῦνται γιὰ νὰ ἔλθουν στὴ μέση τῶν θαλασσῶν (Ψαλ. με΄ 2, 3). Στὸν Ψαλμὸ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς ἀναφέρεται σὲ θαυμαστὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἡ ἁγία πόλη Ἱερουσαλὴμ λυτρώθηκε σὲ ὥρα ἐσχάτου κινδύνου ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς ἐχθροὺς ποὺ τὴν ἀπειλοῦσαν. Καὶ ἐκφράζει μ’ αὐτὸ τὸ μεγαλόπρεπο ὕφος τὴν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ τοῦ Θε­οῦ πρὸς τὴν παντοδύναμη ­προστασία τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. Ἡ ­εἰκόνα ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι φοβερή. ­Μιλάει γιὰ τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Γιὰ τὴν παγκόσμια καταστροφή. Καὶ λέει ὅτι ἐμεῖς δὲν θὰ φοβηθοῦμε οὔτε τότε ποὺ θὰ καταστρέφεται τὸ σύμπαν. ­Διότι θὰ ἔχουμε καταφυγὴ καὶ ­βοηθό μας τὸν Δημιουργὸ καὶ ­Κυβερνήτη τοῦ σύμπαν­τος. «Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». Στὴν ὥρα τὴ ­δύσκολη ἐπι­­κα­λούμαστε τὸ...

Περισσότερα