19η Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών
Νοέ18

19η Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών

            Στο Δήμο Αγρινίου λειτουργεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Η παιδική κακοποίηση αποτελεί συχνό και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο του αιώνα μας. Τα παιδιά συνήθως κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ή από άτομα που γνωρίζουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους και  σπανιότερα από αγνώστους. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 εκατομμύρια μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα βίας κάθε χρόνο. Επίσης εκτιμάται ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 275 εκατομμύρια παιδιά σ” όλο τον κόσμο, βιώνουν τη βία μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 4000 παιδιά κακοποιούνται σοβαρά κάθε χρόνο. Πάνω από 100 πεθαίνουν και πάνω από 100 μένουν σοβαρά ανάπηρα, ενώ το σύνολο των νέων περιπτώσεων πιθανολογείται ότι ξεπερνά τις 20.000. Παρά την έκταση της παιδικής κακοποίησης, ελάχιστες περιπτώσεις καταγγέλλονται και ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης.   Αυτό μας οδηγεί αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα που κάποιοι γνωρίζουν αλλά δεν μιλάνε.                                                          Η σιωπή δεν βοηθά.   Στο Δήμο Αγρινίου λειτουργεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, μέλος του Κ.ΕΣ.Α.Θ.Ε.Α, αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς που επιλαμβάνονται περιπτώσεις κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο. Πραγματοποιεί παρεμβάσεις όταν, Δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας. Δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή Λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας   Σκοπός της ομάδας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της κακοποίησης-παραμέλησης  των ανηλίκων με συνεχόμενες επισκέψεις, συμβουλευτική στήριξη, παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και τη απομάκρυνση των παιδιών όταν αυτό απαιτείται. Εάν αντιληφθώ ότι ένα παιδί πιθανόν κακοποιείται μπορώ να το καταγγείλω; Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου – Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, 2641363406 ή 410 Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή   Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107 ή Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου (Εισαγγελία Ανηλίκων) ακόμη και...

Περισσότερα
Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού  κεφαλαίου  αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Νοέ18

Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού  κεφαλαίου  αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων

    Ξεκίνησε η ετήσια διαδικασία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτρόφων στην κτηνιατρική βάση δεδομένων.   Από τη φετινή χρονιά, η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής γίνεται:   ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου (e-services.minagric.gr) και με προσέλευση των κτηνοτρόφων στην Κτηνιατρική Υπηρεσία με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές κλπ).   Εγχειρίδιο Εφαρμογής που αφορά στη σήμανση και στην καταγραφή των αιγοπροβάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr >Αγρότης – Επιχειρηματίας> Κτηνοτροφία > Αιγοπρόβατα > Σήμανση και Καταγραφή Αιγοπροβάτων (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/egxeiridio_aigoprobaton091015.pdf)   Με την υποβολή της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, ενημερώνεται αυτόματα η ηλεκτρονική καρτέλα του κατόχου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ. Στο Μέρος Β’ (απογραφές) του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  πρέπει να απογραφούν όλα τα αιγοπρόβατα που υπάρχουν στην εκτροφή και να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα της απογραφής συμπληρώνοντας τις στήλες από 1 έως 12 (ημερομηνία απογραφής, προβατίνες, κριοί, αμνοί, αίγες, τράγοι, ερίφια). Στο μέρος Γ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι καταχωρημένες οι μεταβολές των αμνοεριφίων της εκτροφής (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές κ.λ.π.)  Στο μέρος Ε (καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι αναλυτικά καταγεγραμμένα όλα τα ενήλικα – σημασμένα αιγοπρόβατα καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών -θάνατος, σφαγή κ.λ.π.-. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων ηλεκτρονικά, εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Το μητρώο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ενημερωμένο σε όλα τα τμήματά του και με αληθή στοιχεία καθώς οι εγγραφές ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου. Επιπλέον, κάθε κτηνοτρόφος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου πρέπει να προσκομίσει το ενημερωμένο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, μαζί με το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να θεωρηθούν και να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι κοινοποιήσεις των απογραφών στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δεσμευτικά έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015, ώστε να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες, οπότε προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και επιπτώσεις στις επιδοτήσεις. Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν ακόμη και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο. Μητρώα με ελλείψεις δεν θα παραλαμβάνονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Επομένως, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που μπορεί συγκυριακά να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο, δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους. Η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων περιορίζεται σε μια μόνο φορά ετησίως (κατά την απογραφική περίοδο), ενώ σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων στοιχείων, ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να απευθύνεται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής του. Σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...

Περισσότερα
Θετική η γνωμοδότηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου
Νοέ18

Θετική η γνωμοδότηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

  Τη θετική της γνωμοδότηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου 2015-2019, έδωσε η Επιτροπή Διαβούλευσης που συνεδρίασε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Γιώργου Παπαναστασίου.   Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε τόσο στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας, όσο και στις προκλήσεις που διανοίγονται για το μέλλον του Δήμου, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων για την προώθηση των επιδιώξεων του Δήμου και των κατοίκων του. Ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία βασίζεται σε ξεκάθαρους στόχους και υλοποιείται μέσα από στοχευμένες ενέργειες και έργα με αναφορά και αντανάκλαση στην κοινωνία. «Το στοίχημα είναι να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στον Τόπο μέσα από μια συλλογική προσπάθεια με κέντρο τον Άνθρωπο, με ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση, εκεί στοχεύει η Δημοτική Αρχή, και μόνον έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών και το Αγρίνιο θα αρχίσει να αναπτύσσεται, κερδίζοντας τη θέση που του αξίζει».   Ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δημόσιας διαβούλευσης,  η οποία «κάθε άλλο παρά τυπική είναι», και τόνισε ότι ο διάλογος με τους φορείς και την Κοινωνία αποτελεί κορυφαία επιλογή και προτεραιότητα της  Δημοτικής Αρχής. «Σας θέλουμε δίπλα μας τόσο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο όπως : το Πάρκο η αξιοποίηση της Τριχωνίδας κ.α. Με τον διάλογο και την πολυφωνία, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις και τη σύνθεσή τους, θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους και θα πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο ,να κάνουμε ένα Δήμο ΤΟΠΟ ΝΑ ΖΕΙΣ. Έχουμε πλήρη επίγνωση της άποψης της Κοινωνίας για τους πολιτικούς, τα λόγια τα παχιά και τα μεγάλα, και προσπαθούμε καθημερινά, με έργα και στοχευμένες κινήσεις να διαψεύσουμε αυτή την άποψη», σημείωσε.   Ο κ.Παπαναστασίου αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που προκαλεί η ύφεση και τα τραγικά, όπως τα χαρακτήρισε, οικονομικά του Κράτους καθώς και στις επιπτώσεις των κυβερνητικών επιλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Η Αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού κατάφερε να κρατήσει την κοινωνική συνοχή, αλλά όσο τα χρήματα δεν έρχονται, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την επόμενη μέρα όπως θα θέλαμε. Θα αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε και με όπλο το όραμα μας και το μεράκι μας  για ένα Δήμο  με ταυτότητα, ανοιχτό, με καλύτερη παροχή υπηρεσιών και ποιότητα ζωής για όλους»   Με όραμα που περικλείεται στη φράση «ΑΓΡΙΝΙΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», το Επιχειρησιακό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς...

Περισσότερα
Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία στην  Αιτωλοακαρνανία
Νοέ18

Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία στην  Αιτωλοακαρνανία

    «Πράσινο φως» για έργα ύψους 7 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας δόθηκε από το Υπουργείο προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα την χρονική περίοδο 30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2015. Εστάλη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, στην οποία αναφέρεται πως εγκρίνεται η ένταξη των έργων που έχουν αιτηθεί από την Περιφέρεια στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015. Πρόκειται για δέκα συνολικά έργα, προϋπολογισμού 7.077.000 ευρώ, τα οποία αφορούν αποκαταστάσεις οδοποιίας σε δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, εγκαταστάσεις υδροδότησης και εσωτερικό δίκτυο οικισμών και θα χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. «Με αυτά τα έργα θέλουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, μετά την έντονη κακοκαιρία στην περιοχή πριν μερικούς μήνες. Στόχος μας είναι να έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε κάθε σημείο και να μην αποκλείεται κανείς» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Να θυμίσουμε πως προσφάτως εγκρίθηκαν και αναμένεται να ενταχθούν στη ΣΑΕΠ για να ξεκινήσουν άμεσα, έργα ύψους 230.000 ευρώ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στα ιστορικά πέτρινα γεφύρια Τέμπλας και Αυλακιού στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015. Τα έργα αυτά αφορούν το χρονικό διάστημα από 30/01/2015 έως 02/02/2015 από τα έντονα και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που έπληξαν τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας με τις συνακόλουθες εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δρόμους, υποδομές, καλλιέργειες, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.   Ποια έργα εγκρίνονται Συγκεκριμένα τα έργα που εγκρίνονται και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι τα εξής: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας (1.100.000 ευρώ) Αποκατάσταση βατότητας Αγροτικού Δικτύου ΔΕ Αρακύνθου και Μακρυνειας Δήμου Αγρινίου (750.000 ευρώ) Αποκατάσταση βατότητας Αγροτικού Δικτύου ΔΕ Παναιτωλίου, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου (750.000 ευρώ) Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου (150.000 ευρώ) Οδικός Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περιδικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς (1.200.000 ευρώ) Οδικός Άξονας Θέρμο – Δρυμώνας – Νεροχώρι – Αργυρό Πηγάδι (1.100.000 ευρώ) Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Δικτύου στην ΤΚ Αράχωβας ΔΕ Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας (470.000 ευρώ) Αποκατάσταση Βλαβών Εγκαταστάσεων Υδροδότησης Δήμου Αμφιλοχίας (450.000 ευρώ) Αποκατάσταση Βλαβών Άμεσης Προτεραιότητας σε Δημοτικό Οδικό Δίκτυο (357.000 ευρώ) Αποκατάσταση Ζημιών Εσωτερικής Οδοποιίας Οικισμών του Δήμου Θέρμου (750.000 ευρώ) Συνολικά: 7.077.000...

Περισσότερα
Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Νοέ18

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

    Σε μήνυμά του για τον θάνατο του Νάσου Μπασαγιάννη, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Ν. Καραπάνος αναφέρει: «Δυστυχώς το Μεσολόγγι από χθες μετρά μια ακόμη απώλεια ενός διακεκριμένου συμπολίτη μας, όπως υπήρξε ο Νάσος Μπασαγιάννης. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του...

Περισσότερα