Δράση για το Κιρκινέζι που απειλείται με εξαφάνιση
Ιούν03

Δράση για το Κιρκινέζι που απειλείται με εξαφάνιση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani)». Σκοπός του έργου είναι η αύξηση του πληθυσμού του Κιρκινεζιού F.naumanni στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ώστε να επιτευχθεί η παρουσία ενός βιώσιμου μεγέθους πληθυσμού και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εξαφάνισης του είδους στην ευρύτερη περιοχή. Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα μικρόσωμο γεράκι που ξεχειμωνιάζει στην Αφρική και έρχεται στην Ελλάδα την άνοιξη για να φωλιάσει και να μεγαλώσει τα μικρά του. Χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Καθώς το Κιρκινέζι φωλιάζει εντός οικισμών σε στέγες παλιών σπιτιών και τρύπες πέτρινων τοίχων, η παροχή κατάλληλων θέσεων φωλεοποίησης με τοποθέτηση τεχνητών φωλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική Καθώς είχε διαπιστωθεί ότι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας της διατήρησης του είδους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού ήταν η διαθεσιμότητα φωλιάσματος, τo 2009 ειδικοί επιστήμονες της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, εθελοντές καθώς και συνεργεία θηροφυλάκων της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., εγκατέστησαν στο Λεσίνι περί τις 100 τεχνητές φωλιές για να διευκολύνουν την “φιλοξενία”, φωλεοποίηση και αναπαραγωγή των σπάνιων κιρκινεζιών (ή σπιτοκιρκίνεζα), που φτάνουν στην περιοχή μετά από το μακρύ και εξαντλητικό ταξίδι της μετανάστευσής τους. Τα τελευταία έτη όμως παρατηρείται μείωση των εκκολαπτόμενων νεαρών λόγω του ότι αρκετές φωλιές καταστράφηκαν, δεν έχουν συντηρηθεί – καθαριστεί με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η αναπαραγωγική επιτυχία των μικρών νεοσσών με καλό βαθμό διατήρησης. Στα πλαίσια προσπάθειας εδραίωσης του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού ο Φορέας Διαχείρισης  σχεδίασε ένα πρόγραμμα τοποθέτησης νέων τεχνητών φωλιών που συνδυάζεται με τον καθαρισμό αυτών και των υφιστάμενων, σε οικισμούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Αρχικά, ο Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, 100 ξύλινες τεχνητές φωλιές, από τις οποίες ήδη έχει τοποθετήσει 80 μέχρι σήμερα., Οι τεχνητές φωλιές τοποθετήθηκαν σε διάφορα κτίρια και στο οινοποιείο «Σωτηρίου Δημήτρης» στο Λεσίνι, στο παλιό δημαρχείο Μεσολογγίου (με την πολύ καλή συνεργασία και άμεση ανταπόκριση του αντιδημάρχου Μεσολογγίου κ. Καραπάνου Νικολάου, καθώς και στη Πινακοθήκη, στα Δικαστήρια  και στο Στρατόπεδο Μεσολογγίου. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης φωλιών σε νέες θέσεις αλλά και αντικατάστασης παλιών τεχνητών φωλιών, στο χωριό Λεσίνι  έγινε με υπόδειξη του κατοίκου της περιοχής κ. Πάνου Γατσώρη. Στη συνέχεια, προκειμένου να βελτιωθεί ανά έτος η αναπαραγωγική επιτυχία των κιρκινεζιών μέσω της  στήριξης του πληθυσμού τους, θα...

Περισσότερα
Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ιούν03

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α΄ Φάση 4ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023) Στα πλαίσια της χάραξης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (άρθρο 268 του Ν. 3852/2010) και των αναγκών οργάνωσης, προγραμματισμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, εγκρίθηκε με την αρ. 27/25-05-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου η Α΄ Φάση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023) με το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο αποτυπώνεται το νέο αναπτυξιακό όραμα που περιγράφεται ακολούθως: «Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού», καθώς και η εξειδίκευση του οράματος σε στρατηγικούς στόχους, κατευθυντήριες αρχές, στρατηγικούς άξονες και μέτρα. Με την κατάρτιση του Στρατηγικού σχεδίου οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής μας και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη της. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου έγινε σύμφωνα με τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού (συμπερίληψη απόψεων και προτάσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα) και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας. Στην ίδια βάση συμμετοχικότητας και συναίνεσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ: 35829/2014 (ΦΕΚ 2642/τ.Β’/06-10-2014) τίθεται σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από σήμερα 2/6/2021 και για διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών ( ελάχιστο απαιτούμενο σύμφωνα με ΚΥΑ: 35829/2014 2 εβδομάδες) το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο. Στη διαβούλευση καλείται να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος (θεσμικός φορέας κοινωνικός εταίρος και φυσικό πρόσωπο) αποστέλλοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις του στο email : dap@pde.gov.gr με τον τίτλο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 4ΕΤΟΥΣ επισυνάπτοντας συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα συλλέξει τις παρατηρήσεις και θα αναρτήσει τη σύνοψη τους με το τέλος της διαβούλευσης λαμβάνοντας αυτές υπόψη στην εξέλιξη της εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος. Δεδομένου ότι το τετραετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας προσδοκούμε στη συνδρομή και συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου . Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι στη διάθεσή σας ( τηλ. 2613613610,...

Περισσότερα